Yusuf GÜRLER

Erzincan Refahiye

image130

1981 yılında orta halli köklü bir ailenin çocuğu olarak Erzincan, Refahiye'de doğan Yusuf Gürler, şehrin hatırı sayılır öğretmenlerinden Bülent ve ev hanımı Nuray Hanımın ikisi erkek, bir kız üç evladından ikincisidir. 


Öğretmen ailenin yol haritası ;

image131


 • 1979 Erzincan-Refahiye Merkez
 • 1979 Niğde
 • 1980 Erzincan-Refahiye/Olgunlar Köyü
 • 1984 Kastamonu-Küre/İmralı
 • 1987 İstanbul-Eminönü


Refahiye

image132

İlköğretim, Lise

Çakabey İlköğretim Okulu'nda ilk ve orta okul eğitimi aldı. İstanbul Bilgi Yarışması'na katılarak, İstanbul ikincilik ödülü alan ekibinin içerisinde yer aldı.1995 yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise olarak açılan ve bu özel sınıfın fen bilimleri bölümünün ilk mezunları olarak ECA Elginkan Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

image133

Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise´yi de bünyesine katarak başarı grafiğini daha da yükseltmiştir. Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlandığı günden itibaren üniversiteye giriş sınavlarında ilk yüze giren öğrencileriyle ve  eğitimsel, sosyal, sanatsal, sportif başarılarıyla adından sıklıkla söz ettirmiş olan Lise, bulunduğu bölgede ve ilde köklü bir okul olarak hâlâ hafızalardaki yerini korumaktadır.  Merkez Anadolu Lisesi olarak Anadolu Lisesi statüsü kazanan okulumuz  Elginkan Vakfı´nın yaptırmış olduğu yeni binasında ve E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi olan yeni adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

image134
image135

Lisans

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans öğrenimini tamamladı.

image136

 Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Kocaeli Devlet Mimarlık, Mühendislik Akademisi (KDMMA) fakültelerinden sonra 1982 yılında Yıldız Üniversitesine, 1992 yılında Kocaeli Üniversitesi 'nin kurulmasından itibaren Mühendislik Fakültesinin bir bölümü olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 


 • • Proje İşletme Ekonomisi 2002 Prof. Dr. Avni Yücel ERYILMAZ
 • • Proje Üretim Sistemleri 2002 
 • • Proje Üretim Planlama ve Kontrolü ile Bilgisayar ve Kalite Sistem Entegrasyonu 2003 
 • • Proje İş Sağlığı ve Güvenilirliği 2003 Prof.Dr. Zerrin ALADAĞ
 • • Proje Maliyet Yönetimi 2003 Öğr. Gör. Mustafa ATEŞ
 • • Proje Sistem Analizi 2003 Prof. Dr. Semra BİRGÜN
 • • Proje İstatistik 2004 Prof. Dr. Meriç Öztürkcan
 • • Proje Ürün Tasarımı 2004 Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI
 • • Proje Fizibilite Etüdü 2004 Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI
 • • Proje Kalite Güvenilirliği Yönetimi 2004 Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI
 • • Proje Yönetim Sistemi ile Üretim Planlama ve Kontrolü 2004 Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ
 • • Bitirme Tezi Yönetim ve Proje Yönetimi (MS Project Uygulaması) 2005 Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ


BİTİRME TEZİ

image137

Yönetim ve Proje Yönetimi 

(MS Project Uygulaması)

2005 

Prof.Dr. Zerrin ALADAĞ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

image138

Prof. Dr. Meriç Öztürkcan

Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI

 Prof. Dr. Avni Yücel ERYILMAZ 

Yüksek Lisans

Maltepe Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansı öğrenimini tamamladı.

image139

  

 • Finansal Analiz Teknikleri ;Bu derste finansal tablolar, analiz teknikleri; oran analizi, karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzdeler yöntemiyle analiz, eğilim yüzdeleri analizi, Du Pont kontrol sistemi, konuları ele alınacaktır.       
 • Çağdaş İşletme Yönetimi ;Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerini incelemelerini sağlamak ve bu konuda güncel bilgileri vermektir. Derste öğretilecek temel konular; işletmenin çevresi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme ve planlama gibi konulardır.    
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ;Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınacaktır.                  
 • Değişim Yönetimi; Bu derste, değişim ve örgütsel değişim kavramları, örgütsel değişimin nedenleri, küreselleşme ve örgütsel değişim, iç ve dış çevre koşullarındaki değişim, örgütsel değişim yönetimi, yönetim yaklaşımlarında örgütsel değişim yönetimi, değişim yönetimi modelleri, değişim yönetimi programları, örgütsel değişim süreci, değişim liderliği, değişime direnme ve başa çıkma yolları ele alınacaktır.    
 • Uluslararası Pazarlama     
 • Liderlik ve Motivasyon; Bu derste yöneticilik kavramı ve kapsamı, liderlik kavramı ve kapsamı, motivasyon kavramı ve kapsamı, liderlik çeşitleri ve karizmatik liderlik, liderlikte kuramsal yaklaşımlar, durumsal liderlik yaklaşımları, çeşitli kamu kurumlarında liderlik fonksiyonları, yöneticiler için zaman ve stres yönetimi, toplantı yapma sanatı ve etkili toplantılar, elektronik ortamda toplantı yapma ve e-toplantı uygulamaları, öğrenmeyi öğrenme, örgütsel öğrenmeyi teşvik stratejileri. Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, çatışma yönetimi, empati geliştirme konuları ele alınacaktır.
 • Araştırma Yöntemleri ,Bu dersin amacı, öğrencilere, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Proje dersi, işletme alanında akademik yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Mezuniyet Projesi dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim üyesinin onayı ile birlikte üniversiteye teslim edilir.
 • Mezuniyet Projesi
 • Entegre Lojistik Yönetimi ;Bu dersin amacı, öğrencilere lojistik kavramı ve tedarik zinciri boyunca oluşan lojistik faaliyetler hakkında hem işletme lojistiği hem de lojistik işletmeleri yönetimi bakış açısıyla kapsamlı bilgiler vermektir. Ders kapsamında, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, yeşil ve tersine lojistik kavramları, lojistik faaliyetler, tedarik, operasyon ve dağıtım stratejileri, lojistik sistemi ve unsurları, taşımacılık araçlarını, taşımacılık modları, taşımacılık prosedürleri ve taşımacılıkta kullanılan evraklar, 3pl seçme kriterleri konuları işlenmektedir.
 • İstatistiksel Analiz ve Karar Modelleri ;Bu dersin amacı, matematiksel modellemenin temelleri, problem çözme teknikleri ve talep tahmin modelleme yöntemleriyle ilgili temel bilgilerin öğrenciye açıklanmasıdır. Ders kapsamında temel istatistiksel kavramlar, talep tahmin yöntemleri, basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon ve model oluşturma, lojistik modelleme, rotalama konuları işlenmektedir.

Yüksek Lisans

image140

MBA


Maltepe Üniversitesi

image141

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel


İşletme alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Business Administration) almaya hak kazanmıştır.

Katıldığım Seminer ve Eğitimler

Askeri Durum

11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı

image142


2005 yılında Kütahya ve Ankara 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda askerlik görevini yaptı.  

İş Deneyimi

image143

AGAZ A.Ş.

Mühendislik alanında teknolojik olarak sektöründe dünyanın en ileri fabrikalarından biri olan AYGAZ A.Ş. Gebze’deki yeni tesislerinde sanayi ve üretim sistemleri ile yöntemlerinin tasarım ve yönetim becerileri alanında yapılan çalışmalar yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başlıklı proje çalışması gerçekleştirdi.

image144

ARÇELİK LG A.Ş.

Arçelik A.Ş. ile LG Electronics’in %50-50 ortaklığı, 50 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan, Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre klima fabrikası olan üretim kapasitesi ile Yakın Doğu ve Avrupa’nın en büyük klima üretim fabrikasında Bilgisayar Entegreli Bütünleşik Üretim Planlama ve Kontrolü, Yönetim alanlarında gerçekleştirilen proje bazlı bazı süreçlerde görev aldı. Ürün tasarımlarını kendisi yapan Arçelik-LG bünyesinde tasarım ve özellikle yönetim stratejisi olan Altı Sigma takımlarında projelere katılım sağladım. 

Uluslararası standartlara uygun üretim ve kalite belgeleri ile TSE, TUV gibi uluslararası standart kuruluşlarının onaylarına da sahip, elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki zararlı madde ve kimyasal kullanımını sınırlandıran RoHS ve REACH Direktifleri’ne uygun olarak ayrıca atıklar, oluşumundan bertarafına kadar kontrollü bir şekilde yönetilmekte ve sınıflandırılarak geri kazanım ya da bertaraf işlemi için çevre yasalarına uyumlu olan ileri düzey Ar-Ge çalışmaları ve en fazla patent başvurusu özelliklerine sahip tesisin tüm süreçlerine bütünsel sistem yaklaşımı ile analizi gerçekleştirdi.


image145

ULUTAS AYBIKE YACHTING

Ulutaş’ın Türkiye’de henüz benzeri olmayan modern çalışma sistemlerini içeren seri ve butik imalata yönelik makine ve otomasyon sistemleri ile donatılan kalite süreçlerinin yat inşasının her aşamasında işini bilen deneyimli ve uzman bir kadro tarafından dünyada yat yaşam alanları üretiminde marka olan Ulutaş Aybike Yachting fabrikasında profesyonel proje yönetimi anlayışı ile bitirme tezine başladı. Sonrasında prestijli yapılmış bir motoryatın metre fiyatı yaklaşık 5 milyon TL olarak düşünülürse 58 metre olan Petera yat üretimi süreçlerinde aktif olarak çalıştı. 

SANKO HOLDİNG, SANKO MAKİNA

image146

Sanko Holding'in iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren kuruluşu Sanko Makina Pazarlama ve Tic. A.Ş. bünyesinde İstanbul Merkez’li olarak profesyonel çalışma hayatına başladı. Çalıştığı yıllarda Sanko Makina satışını yapmakta olduğu ürün yelpazesinde Doosan (Taşıyıcı,Ekskavatör), Bobcat(Mini Yükleyici, Ataşman, Teleskopik Taşıyıcı, Ekskavatör), Montabert, Ingersoll Rand, Moxy, Soosan (Hidrolik Kırıcı ve Deliciler), Dieci (Teleskobik Taşıyıcı), Rocla(Elektrikli Taşıyıcı) Atlas-Copco, Donaldson ve Türk Mühendisler tarafından üretilen MST marka iş makinaları bulunmaktadır. 

Sanko Makine Satış Sonrası Hizmetler bünyesinde tüm markaların ihracat, ithalat, stok, markaların (yüksek yedek parça bulunabilirlik oranı, stok hacmi ve geniş ürün çeşitliliğinin) ve garanti süreçleri, Türkiye geneline yayılmış yaygın servis ve bayi ağı yönetimini mühendislik teknikleri ile uluslararası en güçlü dünya markalarının ticari faaliyetlerinde geniş kapsamlı kaliteli ve zamanında satış sonrası hizmetleri ile desteklenen mühendis ve uzman kadronun ekibinde görev almıştır.


ARKAS HOLDİNG, ARSER STILL

image147

Arkas Holding’in makine sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’deki pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan Arser bünyesinde Satış Sonrası Hizmetleri Yöneticisi olarak görev aldı. Alman intralojistik şirketi ve forklift imalatçısı olan STILL, Türkiye distribütörü olan Arser yönetimi Arkas Holding profesyonel yönetim kültürü ile entegre Arkas Holding bünyesinde aldığı ithalat ve ihracat eğitimi sonrasında STILL’in teknolojik üstünlüğü ve bilgi birikimi ile ARKAS’ın bölgedeki deneyim ve etkinliği biraraya getirdiği, yeni ortaklığın geçiş sürecinde Arser bünyesinde projelerde çalıştı.

STFA HOLDİNG, HMF MAKİNA

image148

STFA Holding iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş. Hyundai marka paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, lastikli yükleyici, silindirler ve mini yükleyicileri, LPG, akülü ve dizel forkliftleri ile en yeni endüstriyel ürünleri, Unicarriers Depo İçi Ekipmanlar kullanılan D&A kırıcılar, Avrupa’nın önde gelen yıkım ataşmanı üreticisi Mantovanibenne ürün gamında bulundurmaktadır. 


Bugün Türkiye'de satılan her 4 lastikli ekskavatörden biri Hyundai markasını olan ve Türkiye ekskavatör pazarında en çok tercih edilen marka olarak lider konumda yer alması yanı sıra Hyundai özellikle düşük bakım giderleri ve bol yedek parça özelliği sayesinde sektörün en çok tercih edilen markası HMF Makine bünyesinde Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı.


YG

YUHENDIS Yat&Makina Limited Şirketi

image149

İlkokul yıllarında çalışma hayatına başlayan ve farklı sektörlerde ticari faaliyetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. 

1992 yılında başlayan ticari faaliyetlerimizin, 2007 yılı sonrası girişimciliğe odaklanarak, hız kazanması ve  kurucu ve yönetici olarak görev yaptığım YUHENDIS Ltd. Şti. bünyesinde yönetim kurulu başkanlığı görevim  2012 yılı sonuna kadar devam etmiştir.

Kurucusu ve yöneticisi olduğu YUHENDIS Yat ve Makina Limited Şirketi,  Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Yusuf Gürler, bu süreçte, "Sistemsel Yaklaşım" modeline bağlı olarak birçok yeni girişimi yönetti.


Endüstri Mühendisliği

image150

.

YG

image151

.

Yusuf Gürler

1981 yılında Refahiye, Erzincan'da doğan Yusuf Gürler, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olup  Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır.


 2005 yılında Kütahya ve Ankara 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda askerlik görevini yaptı.  

1992 yılında ticari faaliyetler ile başlayan Yusuf Gürler, profesyonel iş hayatına fabrika Kalite Yönetim Müdürü ve Yönetim Temsilcisi olarak başladı. İlerleyen yıllarda Sanko, Arkas ve STFA Holding şirketlerinde Satış, Satınalma, Satış Sonrası Yöneticisi  ve ardından Tedarik Zinciri Yöneticisi görevlerini üstlendi. Yühendis Yat ve Makina Limited Şirketi,  Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Yusuf Gürler, bu süreçte, "Sistemsel Yaklaşım" modeline bağlı olarak birçok yeni girişimi yönetti.


2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Kanuna tabi mühendis ünvanlı kadroda görev yapan Yusuf Gürler, 2013 yılından bu yana çalışmalarını Endüstri Mühendisi olarak sürdürüyor.


Evli ve üç çocuk babası olan Yusuf Gürler'in ilgi alanları arasında bağlama, fotoğraf ve resim de bulunuyor.

Öğrenim Bilgileri

 • Yüksek Lisans;  Maltepe Üniversitesi, - İşletme Yönetim (Konu: Yönetim)
 • Lisans; Kocaeli Üniversitesi,  Endüstri Mühendisliği 
 • Lise; Maltepe Merkez Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri Katıldığı Eğitimler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMALI 

6 SİGMA EĞİTİMİ 

SİSTEM ANALİZİ EĞİTİMİ (BALIK KILÇIĞI UYGULAMALI)

UYGULAMALI İŞ ETÜDÜ EĞİTİMİ 

UYGULAMALI İŞ METODU EĞİTİMİ

UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ UZMANLIĞI

UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ (PROJE BÜTÇE: 58 MİLYON EURO)

E-TİCARET SİTELERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ (DOOSAN, DIECI, ROCLA, DONALDSON, INGERSOLL RAND, SOOSAN, MST)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

TAKIM LİDERLİĞİ EĞİTİMİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL EĞİTİMİ

ENDÜSTRİYEL MAKİNA TEKNİK EĞİTİMİ

İLERİ EXCEL (MAKRO) VE İŞ HAYATI UYGULAMALARI

İTHALAT VE İHRACAT UZMANLIĞI EĞİTİMİ

STOK YÖNETİMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ

ENDÜSTRİYEL ARAÇ VE MAKİNA EĞİTİMİ

LOJİSTİK, SATINALMA VE TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİCİLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

ORACLE SİSTEMİ (YÖNETİCİ UYGULAMALARI, SATIŞ, SATINALMA, FİNANS, STOK VE ÜRÜN AĞACI UYGULAMALARI) EĞİTİMİ

ULUSLARARASI E-TİCARET EĞİTİMİ

ULUSLARARASI SATIŞ VE SATINALMA EĞİTİMİ

E-TİCARET SİTELERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ (STHILL, HYUNDAI, D&A, SAMSUNG, KRAMER, MANTOVANIBENNE, JCB )

LİDERLİK, KOÇLUK VE YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

NETSİS İŞ YAZILIMI (YÖNETİCİ RAPORLAMA, SATIŞ VE SATINALMA, STOK KONTROL YÖNETİMİ)

SAP SİSTEMİ (YÖNETİCİ UYGULAMALARI, SATIŞ SONRASI, SATIŞ, SATINALMA, FİNANS, ÜRÜN AĞACI UYGULAMALARI) EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS VE FİNANSAL TABLO ANALİZİ EĞİTİMLERİ

YASAL UYGULAMALAR EĞİTİMİ - 1

YASAL UYGULAMALAR EĞİTİMİ - 2

YASAL UYGULAMALAR EĞİTİMİ - 3

YASAL UYGULAMALAR EĞİTİMİ - 4

4735 SAYILI KİK, İHALE SÜRECİ VE UYGULAMALARI

5043 SAYILI KANUN VE UYGULAMALARI

ADAY MEMUR ORYANTASYON EĞİTİMİ

MEMUR ORYANTASYON EĞİTİMİ

BEDEN DİLİ VE KİŞİSEL İMAJ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

ÇALIŞANLARA YÖNELİK EKİP ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON

EFQM MÜKEMMELLİK EĞİTİMİ

EMPATİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ-ISO 50001 VE İETT ENERJİ FAALİYETLERİ

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİMİ 1

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİMİ 2

ETİK DEĞERLER SEMİNERİ

EYS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

ISO 14064 STANDARTLAR SERİSİ (SERA GAZLARI)

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK FARKINDALIK EĞİTİMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

İÇ TETKİKÇİ (ISO 9001-14001-18001)

İETT GARAJLARI TEKNİK GEZİ

İLETİŞİM SANATI

İLETİŞİM YÖNETİMİ

KAMU İHALE MEVZUATINA GİRİŞ VE SON DEĞİŞİKLİKLER

LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

MOBİL UYGULAMA GELİŞ. VE SANALLAŞTIRMA EĞT.

MOTİVASYON YÖNETİMİ 1

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PROTOKOL KURALLARI / GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON

STRES YÖNETİMİ

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 1

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 2

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE EYS YAZILIMI

BAŞARI VE SONUÇ ODAKLILIK

BİLGİ GÜVENLİĞİ

BUGÜNÜN LİDERİ

DEĞİŞEN DÜNYADA YÖNETİM SÜRECİ

EFQM TEMEL EĞİTİMİ

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

FARKINDALIK VE EMPATİK YAKLAŞIM

FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENİ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇİŞ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ - HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖRNEKLERLE

İÇ KONTROL FARKINDALIK

İKNANIN PSİKOLOJİSİ VE MÜZAKERE BECERİLERİ

İNOVASYON

İŞ HAYATINDA STRES YÖNETİMİ

KAMU İHALE KANUNU, KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU İŞLETMELERİNDE YENİ EKONOMİK TRENDLER

KENDİ TAKIMINI KUR VE YÖNET

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

MÜŞTERİ ODAKLI İLİŞKİ YÖNETİMİ

SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 1

SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 2

SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 3

SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 4

SONUÇ ODAKLI YAŞAM VE ZAMAN YÖNETİMİ

TAKIM ÇALIŞMASI

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA SANATI VE İLETİŞİM UZMANLIĞI

VERİMLİLİK ODAKLI SÜREÇ YÖNETİMİ

VERİYE DAYALI KARAR ALMA VE ETKİ ANALİZİ

VİZYONER LİDERLİK

YARATICI DÜŞÜNME VE İNOVASYON TEKNİKLERİ (T)

YÖNETİCİLER İÇİN KİŞİSEL İMAJ VE MARKA YÖNETİMİ

YÖNETİCİNİN İLETİŞİM USTALIĞI

ZAMAN YÖNETİMİ

AKLIN VE DUYGULARIN İŞBİRLİĞİ DUYGUSAL ZEKA EĞİTİM FİLMİ

BAŞARI VE SONUÇ ODAKLILIK EĞİTİM FİLMİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİM FİLMİ

DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA-1

DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA-2

DUYGUSAL ZEKAYI GELİŞTİRMEK: KENDİNİ TANIMAK VE YÖNETMEK EĞİTİM FİLMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI EĞİTİMİ

ENERJİ YÖNETİMİ FARKINDALIK

ENERJİNİ YÖNET

GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMİ 1

GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMİ 2

İLETİŞİM ANLAYARAK BAŞLAR EĞİTİM FİLMİ

İNOVASYON 1

İNOVASYON 2

İŞ YAŞAMINDA PROFESYONEL DAVRANIŞ EĞİTİM FİLMİ

İŞE VE HAYATA YÜREKTEN ADANMAK EĞİTİM FİLMİ

KARAR VERME EĞİTİM FİLMİ

KURUMSAL AİDİYET

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

LİDERLİK VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME

MÜŞTERİ ODAKLI İLİŞKİ YÖNETİMİ EĞİTİM FİLMİ

MÜZAKERE BECERİLERİ 1 - EĞİTİM FİLMİ

MÜZAKERE BECERİLERİ 2 - EĞİTİM FİLMİ

PROBLEM ÇÖZME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME (A.K.O.R.T.)

PROFESYONEL HAYATTA ETKİ İÇİN KİŞİSEL İMAJ EĞİTİM FİLMİ

PROJE YÖNETİMİ (BİR PROJE YÖNETİCİSİNİN ANILARI)

PROTOKOL KURALLARI

SATINALMA EĞİTİMİ

STRES: YARARLARI VE ZARARLARI EĞTİM FİLMİ

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM FİLMİ

STRESLE BAŞA ÇIKMANIN PRATİK YOLARI (STRES SİZSİNİZ)

TELEFONDA İLETİŞİM EĞİTİM FİLMİ

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ (YÖNETİCİ'NİN SEYİR DEFTERİ)

YAZILI İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİM FİLMİ

YENİLİKÇİ VE İNOVATİF DÜŞÜNCE TEKNİKLERİ

ZAMAN YÖNETİMİ (DR. DAKİK İLE ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ)

ZAMAN YÖNETİMİ VE VERİMLİ ÇALIŞMA

ZOR KİŞİLERLE BAŞA ÇIKMAK EĞİTİM FİLMİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNU - 2

BİMER SİSTEMİ EĞİTİMİ

CİMER SİSTEMİ EĞİTİMİ

BİZ BİR EKİBİZ

DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA YÖNETİMİ

DUYGUSAL ZEKA (AKLIN VE DUYGULARIN İŞBİRLİĞİ) EĞİTİMİ - DUYGULARINIZI ANLAMAK

DUYGUSAL ZEKA (AKLIN VE DUYGULARIN İŞBİRLİĞİ) EĞİTİMİ - DUYGULARINIZI YÖNETMEK

DUYGUSAL ZEKA (AKLIN VE DUYGULARIN İŞBİRLİĞİ) EĞİTİMİ - DUYGUSAL ZEKA NEDİR?

DUYGUSAL ZEKA: EMPATİ

EYS YAZILIM (QDMS) EĞİTİMİ 1

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ FARKINDALIK

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

İŞ HUKUKU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

İŞE VE HAYATA YÜREKTEN ADANMAK

KAMU İHALE MEVZUATI (MAL ALIMI) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELER KANUNU

KBRN EĞİTİMİ

MOTİVASYON YÖNETİMİ 2

MS PROJECT KULLANICI EĞİTİMİ 

ÖFKE YÖNETİMİ

PROFESYONEL YAŞAMDA STRATEJİK BAKIŞ AÇISI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKINDALIK EĞİTİMİ

VERİ VE İŞ ZEKASI (DİJİTALLEŞME) EĞİTİMİ

BAŞARIYA GÖTÜREN DOĞRULAR

EYS YAZILIM (QDMS) EĞİTİMİ 2

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14064 SERA GAZI HESAPLAMA VE DOĞRULAMA YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

İÇ TETKİK EĞİTİMİ

KURUM İÇİ İLETİŞİM VE GERİ BİLDİRİM

MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ SIEBEL EĞİTİMİ

STRATEJİK PLAN VE 2023 HEDEFLERİ